EL PICOT DE COLORS és un espai de creixement per a nens i nens de 3 a 6 anys fonamentat en una educació lliure, viva i activa. Aquest espai vol facilitar l’acompanyament a les famílies potenciant el desenvolupament dels processos espontanis i propis de cada nen a partir d’un ambient harmoniós, centrat en els “5 EIXOS DE COLORS” que són la columna vertebral de la pròpia metodologia: el «paper actiu de les famílies», el «respecte al desenvolupament personal de cada infant», l’«educació viva i activa», l’«aprenentatge a l’abast» i l’«educador com a acompanyant conscient».

PAPER ACTIU DE LES FAMÍLIES

Vetllar per la participació i implicació directa de les famílies en la vida del Picot de Colors:

 • Potenciar la família com el subsistema principal de l’educació dels propis fills.
 • Reafirmar la família com el primer context de socialització.
 • Reforçar la família com l’ambient on s’estableixen els primers vincles afectius.
familia turu
 nen tocant la flauta 3

RESPECTE PEL DESENVOLUPAMENT
PERSONAL DE CADA INFANT

Fonamentar el pla de desenvolupament únic i irrepetible de cada infant:

 • Acceptar la vivència personal de cada infant.
 • Escoltar i vetllar pels seus interessos.
 • Respectar el tempo vital individual.
 • Sentir-se lliures d’expectatives.

EDUCACIÓ VIVA I ACTIVA

Potenciar l’aprenentatge “DE DINS CAP A FORA”:

 • Regular el propi procés d’aprenentatge per part de l’infant.
 • Interaccionar directament amb l’entorn per desenvolupar l’esperit investigador.
 • Aprendre de manera vivencial, experimental i autònoma.
 • Assentar l’autoseguretat, l’autoimatge i l’autoestima.
educació
 dibuix educació

APRENENTATGE A L’ABAST

Treballar a partir de l’interès personal i de les intel·ligències més destacades de cada infant, proposant:

 • Espais a l’abast (moviment, contemplació, lectura, música, art, joc simbòlic, relaxació, joc lògico-numèric…).
 • Materials a l’abast (fusta, metalls, pedres, robes, textures…).
 • Entorns naturals i quotidians (exterior: bosc, hort, animals, oficis / interior: tasques quotidianes…).
 • Activitats proposades per part dels infants i l’acompanyant.

L’EDUCADOR COM A ACOMPANYANT CONSCIENT

Assegurar que els educadors-acompanyants siguin persones amb un procés d’autoconeixement treballat, per facilitar l’acompanyament:

 • Des de l’acceptació sense prejudicis.
 • Des de l’observació i percepció de les necessitats.
 • Des d’una presència disponible no invasiva.
 • Des d’un llenguatge respectuós.
 • Des de l’amor i des de la tendresa.
no jutjo turu

Il·lustracions extretes del blog personal de JoAN TuRu
[http://joanturu.blogspot.com.es/]